Proverbi e detti Siciliani

Caliti iuncu, ca passa la china.
Cama ffari?Non fari u matelicu.
Campa cavaddu ca l’ erba crisci.

Caminamu chianu chianu, ca u malatu potta o sanu.
Campa e fatti vecchiu.

Cani di quattru, cavaddu d’ ottu, donna di diciottu e giuvini di vintottu.
Cani c’ abbaia pàssaci sicuru.

Cani c’ abbaia assai, muzzica picca.
Cani ca dormi nun lu squitari.

Cani, sbirri e puttani ‘nta vicchiaia morunu ‘i fami.

Capiddi e denti non valunu nenti.
Capiddi longni e sintimentu cuttu.
Capiddi e guai non mancunu mai.

Carizzi e baci non fanu purtusa. (=sono ben accetti).
Cascari da naca.

Carni cruda e pisci cottu.
Carni di castratu unni pigghi pigghi si’ gabbatu.

Carni di voj mancini quantu poi.
Carni e pisci a vita ti crisci.
Carni fa carni, pani fa panza e vinu fa danza. 

Carta scritta leggiri si po’ (o, anuri si fa).
Chi stai aspittannu a carrozza do senatu?

Carta veni e jucaturi sa vanta.
(= Si vince per fortuna non per abilità)
.
Carta canta.

Casa ca di lu suli un’ è viduta, di lu medicu spissu è visitata.

Casa senza fimmina ‘mpuvirisci.
Casa senza suli ci trovi lu dutturi.

Castedduvitranu riccu di milinciani e vinu bonu.
Catania gimmerghi
(=farsetti) di sita.

Catanisi cche corna tisi, Jacitanu cche corna a manu.
(Catanesi spavaldi, Acesi remissivi)

Cavaddu mmiriàtu ci luci u pilu.
Cavaddu rossu ti leva do fangu.

Cavaddu senza spiruni è comu ‘na navi senza timuni.

Cavaleri, parrini e malu passu dinni beni e stanni arrassu.

Càvuli di jinnàru jièttuli ‘nto munnizzàru.
Cca fìmmina non ci potti mancu u diàvulu.

Cc' è sempri 'n locu ppi lu caiccu.

Cc' è sempri 'n postu 'nta pansa ppi cosi duci.
Chi manci pani scurdatu?
Chi ti mìsiru i pedi ammoddu?

Celu picurinu s’ un chiovi oji, chiovi a lu (dumani) matinu.
Centu manu Diu binidissi.

Chiacchiri e tabaccheri di lignu lu Munti (=di Pietà) nun ni ‘mpigna.
Chioviri supra u vagnatu.

Cchiu autu è lu munti, cchiù carica la nivi.
Chi stai ammuccannu i passuluna ca cascunu di l’aria?

Cchiù brodu anu, cchiù rasciu c’è.
Chhiù picca semu e megghiu na passamu.

Cci dissi a la padedda la gratigghia: “Pisci rossu vogghiu e no’ fragagghia”.

Cci dissi lu patruni a lu criatu (=servo): “S’ autru nun c’è, tu pigghia opi”.

Cci voli sorti, ci voli furtuna, sinu (macari) a lu stissu frìiri l'ova.
Ccu a lingua a trascinuni.

Ccu amici e ccu parenti nun accattari e nun vinniri nenti (n’ avìri cchi fari nenti) .

Ccu jaddu o senza jaddu Diu (si) fa gghiornu.

Ccu l’ acqua e a zappudda ‘ngrassa a cipudda.
Ccu l’ amici (u) patti (u), cche parenti cuntratti (u).

Ccu l’ anni veni u giudiziu.

Ccu li vecchi nun c’ è nuddu vadagnu, cci s’ appizza lu ramu ccu lu stagnu.

Ccu lu studiu e la littura si cancia la natura.
Ccu lu tempu e la pagghia si cùnchiunu li sorba.

Ccu mònici e surdati nun cogghiri amistati (=non fare amicizia).

Ccu ‘na itata di meli si pìgghiunu centu muschi, ccu ‘na itata di feli mancu una.

Ccu rittu nun fari pattu, ccu stortu nun fari cuntrattu.

Centu vistuti nun ponu spugghiari a ‘nudu.
Centu chiaie, centu rosi, accussì u Signuri vosi.

Cèrniri beni ppi pigghiari u megghiu.
Chiddu ca è scrittu lèggiri si po’ (voli).

Chiddu ca non fici tra mèrcuri e jovi, vo’ fari tra vènniri e sàbatu.

Chiddu ca fa ppi li to denti, nun ci ni dari a li parenti.
Chi nicchi nacchi.
Chista è a zita.

Chista è a casa di Gesù, zoccu trasi non nesci cchiù.
Chistu passa u guvernu.

Cicciu tagghia e Lorenzu vannia.
Ci arristaru sulu l’ occhi ppi chiànciri.
Ci dèsiru ‘na manciata di pasta.

Ci dissi lu jadduzzu a la puddastra: “Tuttu lu munnu è comu casa nostra”.
Ci facisti caddu e crusta
(=abituarsi).

Ci dissi u surgi a nuci: “Dammi tempu ca ti perciu”.
Cielu picurinu si non chiovi oggi, chiovi dumani matinu.

Cimali carrichi, travagghiu ‘mmenzu.
(Quando i noccioli hanno molto frutto c’è molto lavoro)

Cirasi e ficu siàcci nnimicu. Cirasi e pruna chiàntini una.
Cità ti civa, paisi ti jsa. (?)

Ci voli sorti, ci voli furtuna, sinu a lu stissu frijri l’ ova.

Ci vonnu zucchi di centu cantara, ca lu focu di pagghia picca dura. (un cantaro = 100 rotoli, un rotolo = gr. 800)

Cogghi appena matura la racina, ccu bonu tempu e asciutta d’ acquazzina.

Cogghi lu tempu comu megghiu pòi, tinennu pronti l’ aratu e li voi.

Cogghi lu (‘nto) jornu lu meli e la cira e balla e ghioca ‘nta l’ aia la sira.

Comu a fai, fai, sempri cucuzza è (resta).
Cogghiri l’ ogghiu di supra u maccu
(=Risparmiare a sproposito)

Comu fai t’ è fattu.
Comu ma canti, ta sonu.
Comu va lu tempu va lu malatu.

Contra furtuna nun vali sapiri.
Contra a paura non vali armatura.

Cori allegru, Diu l’ aiuta.

Cosa fatta capu ha.
Cosa licca
(ghiotta) sa di picca.

Cosi amari tenili cari, cosi duci tenili chiusi.
Cosi cuntati cririni mitati.

Cosi di picciriddi: puma (o, gelati), mennuli e nuciddi.
Cosi novi: zoccu manciu avannu avissi a manciari n’ atrannu

Crapi e lapi lassa fari a ccu ni sapi.
Criati: nnimici salariati.
Crisciunu l’ anni e crisciunu i malanni.

Crucifissu vecchiu nun avi cchiù ‘ncensu.

Cu abbu si ni fa, prestu c’ incappa.

Cu a(vi) cummuditati e nun sa pigghia, attàccalu a la stadda e dacci pagghia.

Cu a(vi) a cungnuntura e nun si (ni) servi, nun trova cunfissuri ca l’ assorvi.

Cu accatta avi bisognu di cent’ occhi, cu vinni d’ unu sulu.

Cu accatta cosi ‘(i)nutili, prestu vinni i bisugnèvuli.

Cu accumula dinari, autru non fa, sparagna pri autri e a lu ‘nfernu va.

Cu ad autri ‘nzigna, acquista cchiù sapìri.

Cu agghiutti feli, non sputa meli.
(Chi inghiotte fiele non sputa miele)

Cu ama Diu di cori, filici campa e filici mori.
Cu ama Diu campa filici.
Cu ama lu piriculu, ci casca.

Cu ama donna maritata, a sò vita è ‘mpristata. (=corre rischio di essere ucciso)

Cu ammazza cani e jatti, sett’anni ci cummatti.
Cu ammuccia zoccu fa, è signu ca mali fa.

Cu appi pani muriu e cu appi focu campau.
Cu appi pani, vinu e luci campau e cu n’ appi nenti murìu.

Cu arrìsica arrùsica.
Cu arma avi arma criri.
Cu arrobba fa ‘n piccatu, ni fa centu cu è arrubbatu.

Cu assai abbrazza, nenti stringi.
Cu assai ha, dannàtu (scantàtu) sempri sta.

Cu avi a cchi fari ccu li sperti, stassi ccu l’ occhi aperti.

Cu avi a cucchiara ‘n manu, amministra comu voli.

Cu avi bona vigna, avi pani, vinu e ligna.

Cu avi cchiù corda pigghia u porcu.
Cu avi cchiù sali, consa a minestra.

Cu avi dinari zappa e puta prima i Natali.

Cu avi dinari campa filici e cu non n’ avi perdi l’ amici.

Cu avi dinari ‘nto bursittinu, fa Pasqua, Natali e San Martinu.
Cu avi facci si marita, cu avi lingua arriva a Roma.

Cu avi fami non cerca cumpanàggiu (=companatico) e cu avi sonnu non cerca capìzzu (=cuscino).

Cu avi guastu u balataru (= palato), u stissu meli ci pari amaru.
Cu avi lingua passa u mari.

Cu avi mancia e cu non avi talìa.

Cu avi menz’ occhiu vidi cchiù di cu’ è orvu.

Cu avi mugghieri bedda sempri canta, cu avi dinari picca sempri i cunta.

Cu avi ‘na bona chiusa, ortu e vigna, si leva li crusti ccu tutta la tigna. (=debiti e rogne)

Cu avi ‘na bona vigna, avi pani, vinu e ligna.
Cu avi pani, avi cani.

Cu avi pena (pietà) da carni di l’autri, a so sa manciunu i cani (iatti).

Cu avi pitittu non munna frutti
(Chi ha fame non toglie la buccia, mangia tutto senza andare per il sottile).

Cu avi putia, a’ fari facci (=deve fare buon viso) a tutti.  

Cu a vint’anni non sa, a trenta non fa, a quaranta non ha fattu e non farà.
Cu avi robba nun senti friddu.

Cu avi vucca e pinnulàri (=occhi), n’ avi bisognu di cummari.
Cu a voli cotta e cu a voli crura.

Cu azzappa, azzappa (l)a sò vigna.

Cu bedda voli parìri, peni e stenti avi a patìri. 
Cu beni mi voli a casa mi veni.

Cu bbonu simìna, megghiu arricogghi.
Cu bbonu si vardau, bbonu s’ attruvau.
Cu camina arriva.

Cu campa pava
(Gli eredi pagano i debiti).

Cu campa rittu, campa afflittu.
Cu campa, vecchiu si fa.

Cu cancia a vecchia ppa nova, mali (peggiu) s’attrova. (o, triulu a trova)

Cu cancia lardu ppi lardu, l’ unu o l’ autru è ràncitu.
Cu canusci u so mistèri, sùbbitu u fa vìdiri.

Cu cavarca ‘nta la china, o nun è so’ a bestia o nun la stima. 
Cu cchiù sapi, menu cridi.

Cu cecca chiddu ca nun divi, trova chiddu ca non voli.
Cu cecca trova, cu sècuta vinci.

Cu cecca sordi, cerca vai (non cerca mugghieri).
Cu ci avi ‘n figghiu parrìnu, ci avi ‘m porcu appisu.

Cu ci attacca sta ciancianedda a jatta .
  Cu ci capisci quarcosa è bravu.

Cu ci voli lavari a testa o’ sceccu, ci appizza u tempu e u sapuni.
Cu cunta
(=racconta) metti a iunta.

Cu curriri pritenni ‘ntra pinninu (=pendio), è di giudiziu scavigghiatu (= scombinato) e ‘nsanu.

Cucuzzi e muluni su ‘n tempu di stagiuni.

Cu di l’ omu (‘n) vecchiu s’ innamura, si la pinna a so vintura.

Cu di notti s’ allarmica, spadda l’ ogghiu e s’ affatica.

Cu di ‘n sceccu ni fa (voli fari) ‘n mulu (o= 'n pudditru), u primu cauci è do so.

Cu di 'n vecchiu si ni 'nsciamma, si ni vinni tutta l'arma. (= Chi si innamora di un vecchio ha problemi)

Cu di paroli è vintu, non sempri è cunvintu.
Cu di picca s’ accuntenta, assai godi.

Cu di robba d’ autri si vesti, prestu si ni spogghia.
Cu disìa, cu schifìa e cu mori disiannu.

Cu disidira mali a autri, u so è arreri a potta.
Cu di spata firisci, di spata pirisci.

Cu di spiranza campa, dispiratu mori.
Cu disprezza voli (o accatta).

Cu di tia si fida non dev’ essiri ‘ngannatu.
Cu di vecchi s’ innamura, si la pila
(=deplora) a so’ vintura.

Cu di vinti nun sa, di trenta nun fa, di quaranta nun ha fattu e nun farà (né mai saprà, né mai farà, né mai avrà).

Cu dommi non pigghia pisci.
Dommi cchi’ assai do matarazzu.

Cu du lepri voli assicutari, né l’ unu né l’autru po’ pigghiari.

Cu duna u pani o cani di cu(i), peddi u pani e u cani di cchiù.

Cu è a mari navica e cu è a terra giudica.
Cu è fissa si sta a so casa

Cu è longu mangia ficu, cu è cuttu si ratta u viddicu.

Cu è nimicu di li cani, è nimicu di li cristiani.
Cu è riccu d’ api o di jiumenti, è riccu e nun avi nenti.

Cu è supra cumanna, cu è sutta s'addanna.

Cu fa centu e non fa l’ unu, perdi i centu ppi chidd’ unu.
Cu fa l’ amuri cca vicina, senti cantari sira e matina.

Cu fa mircanzia ca nun canusci, li so’ dinari diventunu muschi.

Cu fa vasteddi, ni fa tinti e beddi.
Cu fabbrica supra la rina, la caduta è vicina.
Cu figghi e cu figghiastri.

Cu fici a pici, fici a picireca.
Cu fici u dannu su chianci.
Cu fida in Diu, non peri mai.

Cu futti futti, ca Diu pirduna a tutti.

Cu giudiziu mai ha avutu e di trenta poi nun nn’ ha, certu appressu mai nn’ avrà.

Cu ha fattu bona vita, fa bona morti.
Cu ha travagghiatu voli essiri pavatu.

Cu i cuncurrenti (= previsioni) di l’annu voli fari / di Santa Lucia avi a ‘ncuminciari.

Cu intra trasi, fora caccia.
Cu intra u murtaru l’ acqua pista, ccu li stizzi si vagna e stancu arresta.

Cu isa l’anca, perdi a banca.
Cu larmìa e cu sprazzìa.

Cu lassa la via vecchia ppi la nova, li vai  ch’ un va circannu ddà li trova (mali s’ attrova).

Cu lava a testa o sceccu, perdi u rannu e u sapuni.
Cu leva u pani o nutaru, u leva a so figghiu.

Cu mali ha siminatu, resta pòviru e gabbàtu.
Cu mali fa, mali aspetta.
Cu mali s’ appoia, prestu cadi.

Cu mancia a Capudannu maccarruni, tuttu l’annu a ruzzuluni.

Cu mancia babbaluci e vivi acqua, sunati li campani pirchì è mortu.

Cu mancia e nun vivi, mai saturu si cridi.
Cu mancia fa muddichi.

Cu mancia mancia, abbasta ca c’è a paci.
Cu mancia mancia e cu futti futti, ca u Signuri pirduna a tutti.

Cu mancia maccarruna e cu va a ruzzuluna.
Cu mancia quagghi e cu cunta li pinni.

Cu mania ‘mpania.
(A chi maneggia denaro gliene rimane attaccato).

Cumannari è megghiu  ca futtiri.
Cu meti lassa spichi.

Cummari e cumpari, ma u sceccu da vigna l’ ata luvari.

Cummari e cumpari, tutti pari avemu ‘nu chiovu, cu’ cchiù vecchiu e cu’ cchiù novu.

Cu mori giaci e cu campa si dà paci.
Cu mori mancia terra, cu campa mancia pani.

Cu mori prima, jinchi a so’ fossa.

Cumpagnu a dolu, gran cunsolu.
Cu ‘mpisu nasci, furca mori.

Cu n’ accatta né vinni, n’ acchiàna né scinni.

Cu nappi nappi de cassateddi di Pasqua
(La divisione fatta non si cambia più)

Cu nasci d’austu nun mancia mustu.
Cu nasci tunnu non mori quadratu.

Cu n’ascuta, n’ arregna.
Cu nesci arrinesci.
Cu non avi dinari, nun po’ essiri ‘ntisu.

Cu non avi maritu, non avi nuddu amicu.
Cu non avi mogghi, non sapi cchi su’ dogghi.

Cu non bada a li fatti soi, ccu la lanterna va circannu vai.

Cu non diuna a vigilia di Natali o è porcu o è cani.

Cu non è bon surdatu, non po’ essiri bonu capitanu.

Cu non fa u ruppu a la ugghiata, perdi lu puntu cchiù di ‘na vota.
Cu non po’ muzzicari, non mustrassi li denti.

Cu non ricogghi li pecuri d’ aùra, nun arricogghi né pecuri né lana.

Cu non sapi l’ arti, chiudi a putìa.
Cu non sapi nenti è nenti.

Cu non senti a li cchiù granni, appenni i vèrtuli a mali banni.

Cu non senti raggiuni, nun po’ fari cosi ccu raggiuni.
Cu non simina n’ arricogghi.

Cu non si voli punciri, nun ni tuccassi ficurìnia.
Cu non ti canusci, caru t’accatta.

Cu non vivi vinu, nun po fari lu parrinu.
Cu non voli focu, livassi li ligna.

Cu non voli manna e cu voli anna.
Cu non voli pavari, s’ assuggetta ad ogni pattu.

Cu non voli quannu po’, non purrà quannu voli.

Cu non voli stari ‘n cumpagnia, o è sbirru, o curnutu, o è spia.

Cu ‘nta li fatti d’autri s’ammisca, o cci appizza la vita o vai vusca.

Cuntu malu fattu, si po’ fari arreri.
(Se viene fatta male qualcosa, si può fare meglio)

Cuntari quantu u dui di coppi quannu a briscula è a mazzi (niente).

Cu pati gilusia favi, e cu avi raggia di cori mancia nivi.

Cu pati pp’ amuri, nun senti duluri.

Cu pava (li grana duna) avanti, mancia pisci fitenti.
Cu pava a sira è francu
(= non pava) a matina.

Cu pava pp’ amuri nun senti duluri.
Cu pecca e poi s’ ammenna, a Diu si raccumanna.

Cu pecura si fa, u lupu s’a mancia (filici non sarà).

Cu perdi a ciucca e ascia mantu, non perdi tantu
(Chi perde il cappuccio e trova un mantello…)

Cu perdi a prima fidi, letu mai si vidi.
Cu picca avi, caru teni.
Cu picca parra mai si pènti.

Cu pigghia biddizzi, pigghia conna.
Cu pigghia prima, pigghia de megghiu (ppi dui).

Cu  po’ fari e nun fa, campa scuntentu.

Cu porta la mugghieri a ogni festa, nun ci mancherà dogghia di testa (=preoccupazioni e corna)

Cu porta ‘n gruppa, è cacciatu di sedda.
Cu pp’amuri, cu ppi timuri, cu ppi dinari perdi l’anuri.

Cu ppi angiovi e ccu ppi tunnina, tutti fitemu cummari.

Cu ppi figghi e niputi si ni sbrazza, vulissi essiri picchiatu ccu ‘na mazza.

Cu ppi la dota pigghia la mugghieri, dulurusu farà lu so campari.

Cu ppì ‘ntentu fa lu maritari, dispiratu fa lu campari.

Cu pratica ccu lu zoppu all’annu zuppia.
Cu pratica ccu zuppiddu all’ annu zuppia iddu.

Cu prèdica a li surdi, appizza lu sirmuni.
Cu presta perd’ a testa.

Cu prima(u) arriva a lu mulinu, macina.
Cu prima nasci, prima pasci.

Cu prima non pensa, all’ultimu suspira (o disia).
Cu puta ‘nta marzu, o è sceccu o è pazzu.

Curaggiu vinci malatia.
Cu rispetta u patruni à rispittari i cani .
Curri cchiù fotti cu è assicutatu.

Curtu e malu cavatu.
Cu rumpi pava e i rasti sunu i so.

Cu s’affenni si pigghia i so quattru e si nni va.
Cu s’ ammuccia e nun è pigghiatu, non po’ gh(j)iri cazzaratu.

Cu s’ammuccia zoccu fa, è signu ca mali fa.
Cu s’ annamura di capiddi e denti, s’ annamura di nenti.

Cu sapi avi du occhi e cu nun sapi è cecu affattu.
Cu sapi fari, sapi cumannari.

Cu s’ arripara sutta la frasca, si cogghi chidda ca chiovi e chidda ca casca.

Cu sarva ppò nnumani, sarva ppì cani.
Cu s' avi 'mbriacari, di vinu bonu l' avi a fari.

Cu scecchi caccia e fimmini cridi, lustru di paradisu non ni vidi.

Cu scerri cerca, scerri trova.

 Cu scherza e ridi o si metti a cantari, voli diri c’ avi zuccuru a lu cori.

Cu sciuscia la cinniri, si ni jinchi l’occhi.
Cu sempri vidi a prucissioni e missi, lignu nun è di fari crucifissi.

Cu si curca cu la pansa vacanti, non c'è pulici ca iddu non senti.

Cu si marita ‘nt’ austu, campa ‘n annu giustu.
Cu si marita ‘nto quarteri, vivi ‘nto bicchieri.

Cu si marita pinia ‘n gioventù, cu nun si marita pinìa ‘nta vicchiania.

Cu si marita sta cuntenti ‘n gnornu, cu ammazza ‘n porcu sta cuntenti ‘n annu.

Cu simina ‘ntra la vigna, nun meti né vinnigna.

Cu simìna ppi Santa Lucia, nun porta frumentu ppi la via. 

Cu simina virtù, ricogghi beni.
(Chi è virtuoso, viene ricompensato dagli altri)

Cu si sagna (=si salassa) vadagna.
Cu si senti pùnciri, nesci fora.

Cu si sparagna picciottu, travagghia vecchiu.
Cu si sta mutu accunsenti.

Cu si susjìu, locu pirdjìu, cu s’ assittàu, locu truvàu.

Cu si vardau si sarvau.
Cu sparti (nn’) avi a megghiu parti.

Cu spranza di l’ autri sta di mèttiri a cazzarola, non ci avi spranza ca lavari i piatti.

Cu sprazzia e cu disia.
(Chi largheggia e dilapida e chi desidera)

Cu ‘n celu (autu) sputa, ‘n(ta) facci cci torna.
Cu sta a mastru e non apprenni, o è sceccu o si finci.

Cu sta (a) spranza di disigni e sonni, tempu perdi, pigghia muschi e malanni.

Cu sta vicinu o suli n’ avi friddu.
Cu suspira nun è cuntentu.

Cu tanti cosi accumenza, nudda ni finisci.
Cu tarda e pava, nun si chiama malu pavaturi.

Cu tardu arriva, mali alloggia.
Cu tasta non spinna.
(Chi assaggia non desidera).

Cu tempu aspetta, tempu perdi.
Cu ti leva u pani, lèvaci a vita.

Cu ti vo(li) beni, ‘n casa ti veni.
Cu ti vo(li) beni ti fa ciànciri.
Cu travagghia a mànnira, mangia ricotta.

Cu troppu afferra ccu la propria manu, cci scìddica ogni cosa e nenti teni.

Cu troppu mancia, a pansa ci doli e cu non mancia, travagghiu non voli.
Cu troppu voli, nenti avi.

Cu va a caccia senza cani, s’ arritira (torna a casa) senza lepri.

Cu va a donni senza ninni (=denari), avi dittu: jitivinni (=vattene).

Cu va a la fera senza ‘n tarì, va ccu ‘na vogghia (=desiderio) e torna ccu tri.

Cu va a la marina e pisci nun trova, a lu puddaru s’ attacca ccu l’ ova.

Cu va a Palermu e non vidi Murriali, si ni parti sceccu e torna armali.

Cu vannìa, non disìa.
(Chi vende, non ha bisogno di nulla)

Cu veni appressu, si cogghi u pruvulazzu (cunta i pidati).

Cu vidi cchiossài do patruni è orvu.
Cu vigilanti sta, chiddu la vinci.

Cu vinni, mori.
Cu vinni scinni, cu accatta acchiana.

Cu vivi a pansata, si ni penti tutta a jurnata.
(Chi beve troppo in una volta potrebbe avere mal di pancia).

Cu vivi la notti s’ accatta la morti, cu vivi ‘nto lettu s’ accatta u catalettu.

Cu voli acqua netta, vaija a lu capu di la funtana.
Cu voli avìri bonu mustu, zappassi la viti ad austu.

Cu voli beni a Diu, voli beni e Santi.
Cu voli manciari carni, vivi brodu.

Cu voli manciari patidduzzi, s’ avi a vagnari li piduzzi.

Cu voli manciari pisci di portu, nun devi aviri lu vurzuni strittu.

Cu voli prestu muriri, làvasi la testa e vaja a durmiri.
Cu voli tila, ni simina linu.

Cu voli u spassu s’ accatta (fa ballari) a signa.

Cu voli vidiri cchiù assai do patruni è orvu.
Cu voli vìnniri caru, vadagna picca (pocu) dinaru.

Cu zappa vivi acqua, cu futti vivi a la vutti.
Cu zappa, zappa a so vigna, si bonu a zappa, bonu a vinnigna.

 


Usa se non visualizzi
l'indice a sinistra