Proverbi e detti Siciliani

Abbagnàrici u pani.
Abballari senza sonu.
A bona bon’ è.

Abbu non ti ni fari e astimi fatti mannari.
Cu si ni fa abbu, ci n’ incagghia.

A bona parola scippa i serpi da tana.
A bona sòggira fa a bona nora.
A bon cavaddu non ci manca sedda.

A campana senza battagghiu non sona.

A carni di l’ omu si mancia ccu lu meli.
A carni sta beni a jatta.

A casa capi quantu voli u patruni.
A casa strinci e vasa.

A Castigghiuni (=Castiglione) ranni e picciriddi notti e ghiornu scacciunu nuciddi.
A cavaddu màuru muschi.

Accatta ‘n niavulu cent’unzi e no ‘n sceccu ‘n sanaru.

Accatta e vinni quannu sì priata, marita figghi quannu sì ‘nningata.

A cch’ è riduttu lu jaddu di Sciacca, a fàrisi  pizzuliari di la ciocca.
Acchianari mura lisci.

A ccu mori ppi li funci, nun c’è nuddu ca lu chianci.
(Non si piange chi muore per causa sua,mettendosi in pericolo)

Accussì è lu munnu, cu’ nata e cu’ va ‘n funnu.
Accussì resta lu munnu: sempri tunnu.

Accussì mori l'affamatu, comu mori cu ha manciatu.

Aceddu ‘nta iàggia o canta ppì mmìdia o canta ppì ràggia.

A Chiazza, a Chiazza (=Piazza Armerina) su i picciotti beddi, ca tuttu u jornu scacciunu nuciddi.

A cinquant’anni ‘n cristianu o è Papa o saristanu.
(non cambia mestiere e dopo non sarà promosso)

A còllira d’a sira sàrvila ppa matina.
A collira si na levi stracancia.
A corda cchiù grossa cchiù prestu si lassa.

A cosa finìu a cuda di surci (a schifìu) (‘nta ll’aria).
A cosa è mala pigghiata.

Acqua, cunsigghi e sali, senza dumannatu nun n’ ha dari.

Acqua, cunsigghia e sali, senza dumannatu nun n’ a dari.

Acqua currenti vìvila cuntenti.
Acqua davanti e ventu d’ arreri.

Acqua d’austu: (duna) ogghiu, meli e mustu.
Acqua d’austu, tutta mustu.
(Se piove in agosto, si fa molto vino)

Acqua di giugnu cunsuma lu munnu.
Acqua di maggiu e d’ aprili, frumentu a non finiri.

Acqua di maiu assuppa viddani e signuri quantu nn’ incontra.

Acqua e focu dacci locu.
Acqua e focu nun ci pigghiari mprisi
(=non li affrontare)

Acqua e morti aspèttila ca veni.
Acqua e populu non si ponu tèniri.

Acqua e suli fa lavuri, suli e ventu fa frumentu.
Acqua e zappudda fanu cipudda.

Acqua passata nun macina cchiù (mulinu).

A cu allicca cinniri nun ci affidari farina e all’ omu ‘mbriacu nun ci dari a chiavi da cantina.

A cu avi la frevi lu meli ci sapi amaru.
A cu i duna e a cu i prumetti.

A cu lu campari ci rincrisci, a maiu babbaluci e ad austu pisci.
A cura è forti i scucciari.

A cu ti po’ pigghiari chiddu ca hai, dacci chiddu ca t’ addumanna.
A dari cuntu a Diu.

Ad arvulu carùtu ognunu curri e fa ligna (accetta accètta = scure).

Ad austu s’ ammazzunu l’ agneddi.
Addiccàrisi.
Addivari u scussuni ‘nta manica.

A facci irata teni a vucca sirrata.
A facci i cu ci curpa.
Affettu di mamma e amuri di mugghieri.

A fami fa nèsciri i serpi di la tana.
A fami nun cerca pititti
(=cose appetitose)

A ficu ‘n curunata s’ a mancia la malata, a ficu burgisotta s’ a mancia la picciotta.

A figghia ‘nta fascia, a robba ‘nta cascia.
(Ad una bimba appena nata bisogna subito fare la dote).

A fimmina ca ridi nun ci aviri fidi.
A fimmina e a jaddina si perdi si troppu camina.

A fimmina e a tila talìili o lustru da cannila.
A fimmina senza mandali è comu a minestra senza sali.

A furtuna è amica di asini e pazzi.
A genti vidi chiddu ca trasi, no chiddu ca nesci.

A granita custa ‘n carrinu, acqua ppi acqua è megghiu lu vinu.

A iatta prisciarola fa i jattareddi (figghi) orvi.

A iaddina ca camina, s’ arritira cca vozza china.
A iaddina ca ha fattu l’ ovu non si chiama cchiù puddastra.

A iaddina fa l’ ovu e o jaddu ci abbamba u culu.

Ai ‘n duluri, dillu a tutti,(h)ai ‘na còllira, n’ a diri a nuddu.

A la calma, bunazza e letu jiri, ogni cuccheri sapi navicari.

A la Cannalora (2 febbraio) ogni jaddina veni ad ova.

A la festa di lu Santu non ci mancari, Iddu aiuta e pruvidi a tutti l’uri. La Pasqua e lu Natali cu ccu voi, l’urtimi jorna falli ccu li toi.

A la livata di lu varduni cumparisciunu li crustuni.
A li corpa di marteddu si canusci la macagna.

A lingua non avi ossa, ma rumpi l’ ossa.
A lingua va unni u denti doli.

Aliva quantu cchiù penni tantu cchiù renni.Aliva ch’ è cugghiuta ccu la mazza, ogghiu di mal sapuri porta ‘n chiazza.

A livari e non mintiri, termina puru l’ acqua di lu mari.
All’ ortu e a lu mulinu vacci matinu.

A locu unni (n)’un si canusciutu, comu sì vistu sì calculatu (o raffiguratu).

A luna di jinnaru luci comu ‘n jiornu chiaru.
A luna di sittèmmiru guverna setti luni.

A lu riccu ci mori’a muggheri e a lu poviru ci mori lu sceccu.
A lustru di cannila né fimmini né tila.

A lu tuccari di li tasti si canusci lu bonu organista.

A lu viddanu cchiù lu prei e cchiù all’ ingranni si metti.

Ama a cu t’ ama si vo’ aviri spassu, ca amari a ccu non t’ ama è tempu persu.

Ama Diu ccu tuttu lu cori e i mali lingui lassali stari.
Ama l’ omu (l’ amicu) tò ccu lu viziu sò.

A mala erva non mori mai (va sempri avanti).
A mamma è l’ arma e cu a perdi nun la guaragna.

Amara a cu è niuru 'nto cori di 'n autru.
Amara a cu avi rannuli ‘nta vigna.

Amara a cu non avi a nuddu.
Amara a cu peddi ppi ghiri circannu.

Amara a pecura ca a dari a lana.
Amara cu campa miserabili e mori riccu.

Amara o sulu ca o nudu.
(Meglio poveri che soli).

Amari a sò vicina è gran vantaggiu: spissu si vidi e senza fari (non si fa) viaggiu.

Amari cu non ama è tempu persu.

A massara cerni (scana) e ‘mpasta, e u furnu consa e vuasta.

A matinata fa a jurnata.
Amatu nun sarai, si a tja sulu pinsirai.

A megghiu parola è chidda ca non si dici.

Amicu vidiri, pasqua (= festa) fari.

Ammatti a lu curreri sgarrari la strata
(Capita che il corriere sbagli indirizzo)
Ammucciari u suli ccu criu.

Ammàtula ca t’ alliffi (arrizzi) e fai cannola, ca u santu è di marmuru e non suda. (Invano ti fai bella, non lo conquisti)

Ammàtula ca fai la vucca a funcia, prima si travagghia e poi si mancia.

Ammatula si pisca, si all’ amu nun c’è isca.
Ammuccia lu latinu ‘gnuranza di parrinu.

Ammuttari u fumu ca stanga.
A morti è capricciusa, lassa a vecchia e si pigghia a carusa.

A morti tutti trova e u munnu s’ arrinnova.
A morti vinni e a scasciuni ci fu (Non veni morti senza mai scasciuni).

A mugghièri di l’àutri è sempri a cchiù bedda.

A munsignara n’ è criduta mai.
A muntagna parturiu u suggi.
Ancora ti na mangiari pani e furmaggiu.

Amuri, biddizzi e dinari su tri cosi ca nun si ponu ammucciari.

Amuri di surdatu pocu dura: ‘n tuccari di tammùru e addiu signura.

Amuri è amaru, ma ricria lu cori.

Amuri e chiantu stanu a latu, (i)ntra lu stissu purticatu.

Amuri è dintra e nun vi n’ addunati, lu vuliti cacciari e non putiti.

Amuri e gilusia sunu sempri ‘n cumpagnia.

Amuri e signuria non vonu cumpagnia.
Amuri fa addevu (cchiù amuri).

Amuri novu caccia amuri vecchiu.
Amuri nun senti cunsigghi.
Amuri ppi forza nun avi valia.

Amuri senza stentu nun trova locu.
Amuri tannu è beddu, quannu è ‘n pocu stizzateddu.

Amuri, tussi e fumu non si ponu teniri cilati.
Amuri tutti diciunu ca è amaru e ognunu voli pruvari siddu è veru.

Amuri voli fatti, nò paroli.
A muzzu, comu i càvuli a mazzu.

A Natali a jurnata crisci quantu ‘n passu di cani, ppa Strina (=Epifania) quantu ‘n passu di jaddina. (cfr.397)

A Natali pari (=fa figura) cu avi beddi nuciddi, a Pasqua cu avi beddi agneddi.

Ancora a (=deve) nasciri e già si chiama Cola.

A nivi marzarola a notti cadi e u jiornu nun si trova.
A nivi d’ aprili casca e non si vidi.

Annata bisesta ‘mmiatu cu cci resta.

Annata di nivi, annata d’ alivi.
Annata di pira, annata di suspira.
Annata nivaria, annata frumintaria.

Annata ricca, massaru cuntentu.
Annata di pagghia, annata di ‘mbrogghi.

Anni e piccati su’ cchiù di quantu si dìcunu.
Annu bisistili: o tuttu bonu o tuttu vili.

A nostra vita è tutta ‘n jocu, ora ccu l’acqua ora ccu focu.
A notti porta cunsigghiu.

A ‘n povir’ omu ogni cani cci abbaia.

A nubbiltà pocu s’ apprezza, si cci manca la ricchizza.

A nuci e ficu siicci nnimicu.
Anu lu cori ma n’ anu li fatti.

A ogni porcu ci veni u so’ carnaluvari.
(Ad ogni maiale arriva il giorno di carnevale in cui sarà ucciso)

A ogni Santu arriva a so’ festa.
A ogni travagghiu spetta lu so premiu.

A omu ‘ngratu e a cavulu sciurutu, chiddu ca ci fai fai, tuttu è pirdutu.

Apa di giugnu, oj ti vjiu e dumani sdugnu.
(L’ape presa a giugno difficilmente resta in alveare)

A paisi unni vai, chiddu ca vidi fari fai.

A pani schittu lu veru cumpanaggiu è lu pitittu.

A paredda supra e u pisci a mari.
A parola rimanciata è ‘na spina ‘ncuaiata.

A Pasqua e a Natali tutti li lagnusi (=fannulloni) diventanu massari (=attivi).

A pecura ppì fari ‘mbè, persi u muzzucuni.

Aperta è la porta ppi chiddu ca porta
(che viene per fare regali).

A pignata  ‘n cumuni (=taliata) non vugghi mai.
A pignatra troppu stritta appìgghia prestu.

A pisciacozza ca jieva e vineva, non si vaddava do immu c’ aveva.

A pittèra (=grembiule) senza lazza, comu (=appena) si metti accussì (=subito) si strazza.

A pocu pani lu corpu s’ insigna, cu fa accussì la spisa sparagna.
Appizzarici u sceccu e i carrubbi.

Aprili chiuvusu, maju vintusu, annu fruttuusu.

Aprili comu mi vidi, maju comu staju, giugnu comu sugnu, giugnettu tuttu jettu (=gli abiti pesanti).

Aprili fa li sciuri a li biddizzi, ma non si ni preja lu misi di maju.

Aprili favi chini, si nun su’ ccà, su’ a li marini (ma si nun veni maiu nun ni cucini).

Aprili ccu duci durmiri, né livari né mittìri.

A prima annata maritatu, o malatu o carzaratu.

A prima di l’ annu e a fini do misi si cuntunu l’ intrati e si vidunu i spisi.

A putia vecchia (=nota) nun circari addauru.
(Le cose di gran pregio non hanno bisogno di reclame)

A quannu a quannu lu sceccu ju a ligna, ‘nta la muntata ci sciugghìu la cingna.

A quartara sciaccata non si rumpi mai (dura cchiossài).

A quattru cosi crèditu nun dari: amuri di donna, carità di frati, suli d’ invernu e nuvula di stati.

A ragiuni l’ anu sempri i curnuti.
Aranci: cu l’ avi si cianci.

Arcu siritinu fa bon tempu a lu matinu, arcu matinali jinchi puzzura e funtani.

Aria di muntagna, di la saluti binigna cumpagna.

Aria netta (airu chiaru) nun si scanta (ci avi paura) di trona.

A ricotta fa a vucca tuorta (= toglie il sapore)
Arricògghiri l’ogghiu supra u maccu.
Arricugghirisi i pupi.

Arlicchinu ritagghi arricosi, si fici ‘n vistitu e si lu misi.
Arriccumannarici a pecura o lupu.

A robba cu a fa a stima.
A robba cu a stenta a varenta
(= riguarda).
A robba ricca a spartenza veni picca.

Arreri i potti e supra i casci non si ci sta.
Arricurdarici a saimi a jatta.
Arristari alluccutu (cu ‘n parmu di nasu)

Arvulu ca d’ aprili nun fa sciuri, mancu nni fa ‘nta l’ autri stasciuni.
Arvulu ca non sciurisci tàgghiulu.

Arvulu siccu e cavulu sciurutu, chiddu ca ci fai fai resta pirdutu.

A San Crispinu (25 ottobre) si tasta u vinu.

A San Martinu (11 novembre) ogni mustu è vinu.

A San Micheli (29 settembre) l’ omu a lu cunseri (=aratro) e la fimmina a lu cannaleri (= accende il lume).

A San Simuni (25 ottobre) li nèspuli a munzidduni e l’ acqua a li vadduni.

A San Simuni (25 ottobre) si metti lu cupuni (=ottura le botti dopo la fermentazione).

A Sant’ Andrìa (10 novembre) u bon massaru siminatu avìa.

A Sant’ Annirìa (Andrea  « ) l’aranciu giarnia (=ingiallisce).

A Sant’Antoniu (10 gennaio) gran friddura, a San Larenzu gran calura, l’una e l’autra picca dura.

A Santi vecchi nun ci s’ addùmunu lampi.
A Santu ca nun suda, nun ti cci agginucchiari.

A Santu Vitu (15 giugno) passa la musca a li voi e va a lu pudditru.

A San Vastianu ( 20 gennaio, per la prossimità del Carnevale) maschiri ‘n chianu (= in piazza).

A sarda di jinnaru e a opa di marzu.
A scarsizza fa lu prezzu.

Asciutti li peri, caura la testa e di lu restu campa di bestia.

Ascuta i vecchi e non la sbagghi.
A siccu o a saccu
(= piove molto)

Asini, donni e voj, nun t’ alluntanari di li toj.
Asinu puta e u sarmentu fa a racina.

A sòggira cca nora sunu a jatta cca cagnola.
Assuppa viddanu e trapana cavaleri
(= la pioggia).

A spina a cu pungi doli.
A stu munnu cu fa beni l’ avi rinnutu a mali.

A sullicitudini è capu di la ricchizza.
A superbia è parenti da gnuranza, patti ‘n carrozza e tonna a pedi.

A Taurmina quantu su li muntati su li pinnina (= discese).

A tavula si mancia senza affruntu.
A tavula si scordanu li trivuli.

A terra è a panz’all’aria.
(La terra è indifesa rispetto al cattivo tempo).

A testa (menti) è ‘n filu di capiddu.
(Si può perdere facilmente il senno).

A testa  'nta paredda e a cura a mari.
(La testa del pesce si può mangiare, la coda no).

A troppu cunfidenza fa perdiri a pacienza.

Attacca u sceccu unni voli u patruni, vegna lu lupu e si lu pozza manciari (a fari canzuni).

Attaccàrisi o pilu.
Attaccàri tirilla.
Attrantari do friddu.

A tutti fari dannu è facili, lu giuvari è difficili.
A ucca do furnu s’ ammarra
(chiude), chidda da genti no.

Augura beni o to vicinu, ca ‘n ciauru ti ni veni.
A unu nudu centu latri no ponu spugghiari.

Austu cucina e sittemmiru minestra.

Austu riustu è capu di ‘mmernu
(Agosto è molto caldo, ma comincia l’ inverno)

Avanti la costa mancia carduna, ca a lu casteddu manci picciuna.

A vecchia nun voli jocu, voli pani, vinu e focu.
Aviri a cchi diri cu unu.
Aviri setti spiriti comu i jatti.

Avi(ssi) gridari u voi e grida aratru.
Aviri a mangiatura vascia.
Aviri l’ occhi chini e i manu vacanti.

Avi (=deve) masticari amaru, cu voli a so tempu agghiuttiri duci.
Aviri ‘n occhiu a Cristu e unu a Madonna.

A vinnigna si vidunu i coppa di rannuli.
Aviri u vureddu stortu.
Aviri ‘n cori d’ asinu e unu di liuni.

A virità nesci a galla.
A virità va ‘nsuma comu l’ ogghiu.

A vita è ‘na scummissa, senza soddi unu è fissa.

A vucca è picciridda, casa e vigna si mancia idda.

A vucca è quantu ‘n aneddu, (e) si mancia palazzu, turri e (macari ‘n) casteddu.

A zita maiulina (austina) nun si gudi ‘a cuttunina.

 


Usa se non visualizzi
l'indice a sinistra