A cammaratisa A musca Bedda ci si Cantata per un sogno
Ci staiu ci stai Ciuri ciuri Comu si li cugglieru li bbeddi pira Controdanza
Cu ti lu dissi Etta la riti ettala Farfalledda La bbo bbo
La fabbrica di rag La televisioni La luna e a mezzu u mari Lambata stricata
Lamuri ca vaiu Lu tesoru di Raffadali Lu puddicinu Metti i pezzi papa
Mi sconcica Nicuzza Occhi blu Scicareddu di lu me cori
Sciuri sciuri Sempri schettu voggliu stari Si vecchiu Si maritau rosa
Sicilia isula doru Sirinata Sogni di gioventu Tel' che muscia
Tarantella marinara Tarantella picciridda U ricuttaru Vatinni turiddu
Vinni a cantari cca sta sirinata Vitti na crozza Viva San Cal